Wodoszczelna zaprawa Szybkowiążąca CrackOn.5

CrackOn.5

❖ Wiązanie w ciągu 5 min

❖ Wysoka wytrzymałość

❖ Doskonała przyczepność do podłoża cementowego

❖ Plastyczna konsystencja

❖ Zatrzymuje wodę

75,00  brutto

Na stanie

Opis

Zaprawa szybkowiążąca (zamykanie rys)

CrackOn.5 jest produktem przeznaczonym do szybkiego uszczelniania elementów betonowych, pęknięć i otworów w betonie oraz do tamowania lokalnych sączeń wody.

Obszary Stosowania 

 • Infrastruktura kanalizacyjna
 • Budownictwo przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka
 • Powierzchnie pionowe, poziome, sufitowe
 • Do czasowego tamowania wycieków wody
 • Do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków
 • Do szybkiego montażu i osadzania elementów stalowych w betonie
 • Do wypełniania pęknięć i otworów

Prace Przygotowawcze:

 • Oczyszczenie podłoża z wszelkich zanieczyszczeń obniżających przyczepność zaprawy
 • Rozkucie rys i pęknięć na szerokość i głębokość co najmniej 10mm, aby stworzyć możliwość wypełnienia szczeliny zaprawą
 • Miejsce podkucia obficie zwilżyć wodą (nadmiar wody usunąć)
 • Odkryte elementy stalowe oczyścić z zanieczyszczeń i rdzy
 • Przygotować zalecaną ilość wody wodociągowej
 • Wlać do czystego pojemnika przygotowaną wodę i dodać suchą zaprawę
 • Mieszać ręcznie przez ok. 15-30 sek do uzyskania jednorodnej masy
 • Zaprawę użyć bezpośrednio po przygotowaniu
 • Zaleca się przygotować taką ilość zaprawy, którą będzie się w stanie wykorzystać w ciągu 5 min od momentu wymieszania.
 • Temperatura materiału, otoczenia i podłoża powinna się mieścić od +5 °C do +30 °C
 • Niższa temperatura sprawia, że czas przydatności zaprawy do użycia jest dłuższy, natomiast wyższa temperatura sprawia, że czas przydatności jest krótszy.
 • Przygotowaną zaprawę wcisnąć w miejsce docelowe i przytrzymać do momentu stwardnienia.
 • Orientacyjne zużycie: 1,9 kg/m2
 • Z 15 kg suchej mieszanki uzyskuje się ok. 7,5 l świeżej zaprawy

Bezpieczeństwo pracy

Podczas przerabiania produktu ResinBau CrackOn.5 należy przestrzegać przepisów branżowych oraz zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki Substancji Chemicznej. Zgodnie z dyrektywą UE 1907/2006, Karta Charakterystyki Substancji Chemicznej musi być dostępna dla wszystkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy, ochronę zdrowia oraz przerabianie materiału.

❖ Noś okulary ochronne, rękawice i odzież ochronną. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami.

❖ W przypadku kontaktu z oczami: dokładnie spłukać czystą wodą i skonsultować się z lekarzem.

❖ W przypadku kontaktu ze skórą: obficie spłukać wodą.

Informacje dodatkowe

Waga 20 kg