Dwukomponentowa żywica iniekcyjna CrackFlex

CrackFlex

 • Produkt nie potrzebuje wody do reakcji. Bez wody materiał staje się elastycznym uszczelnieniem.
 • W przypadku wody materiał lekko się pieni.
 • Doskonała przyczepność do betonu i metalu.
 • Proces utwardzania nie powoduje skurczu, objętość pozostaje taka sama.
 • Nie wysycha po utwardzeniu.
 • Nie powoduje korozji metali.
 • Żywica łączy się doskonale z ResinBau WaterStopper (iniekcja dwustopniowa)

Wyczyść

Opis

Elastyczna żywica iniekcyjna 2K

CrackFlex jest wysokiej jakości dwuskładnikową, elastyczną żywicą poliuretanową o bardzo niskiej lepkości.

Opracowana do uszczelniania na mokro i na sucho.

 • Produkt nie potrzebuje wody do reakcji. Bez wody materiał staje się elastycznym uszczelnieniem.

  W przypadku wody materiał lekko się pieni

 • Doskonała przyczepność do betonu i metalu
 • Proces utwardzania nie powoduje skurczu, objętość pozostaje taka sama
 • Nie wysycha po utwardzeniu
 • Nie powoduje korozji metali

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

❖ Iniekcja rys w betonie zgodnie z PN EN 1504-5

❖ Do elastycznego uszczelniania przed wodą mokrych, wilgotnych i suchych pęknięć w ścianach, podłogach, konstrukcjach betonowych, konstrukcjach podziemnych za pomocą węży iniekcyjnych

❖ Charakteryzuje się zarówno wysoką ciągliwością jak i dobrym przyleganiem do podłoża co pozwala na uzupełnianie bardzo drobnych pęknięć

❖ Rysy, wypełnione żywicą CrackFlex, dzięki swojej ciągliwości i elastyczności są w stanie zachować szczelność również w przypadku obciążeń dynamicznych

❖ Iniekcje stabilizujące \ uszczelniające \ wzmacniające murów i innych konstrukcji budowlanych

OPCJONALNE PRODUKTY

 • ResinBau WaterStopper – do tamowania wycieków aktywnych
 • ResinBau CrackOn.5 – zaprawa zamykająca czoło rysy
 • Hammpack® PI-Cleaner – do czyszczenia pomp iniekcyjnych
 • Hammpack® PI-Saver – konserwacja pomp iniekcyjnych (przed/po)
 • Pompa iniekcyjna 1K / 2K
 • Pakery iniekcyjne Hammpack®

PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO INIEKCJI

 • Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników
 • Przed rozpoczęciem iniekcji należy przeprowadzić analizę stanu obiektu
 • Podłoże musi być stabilne i zwarte, nie może zawierać luźnych elementów, czy substancji zmniejszających przyczepność, jak np. tłuszcze, oleje, itp.
 • Prawidłowo wykonaj odwierty, zależnie od wykonywanych prac
 • Rysy lub luźne fragmenty spoin sugerujemy podkuć / ponacinać i oczyścić z pyłu budowlanego, tak by móc ją powierzchniowo zamknąć szpachlując (ResinBau CrackOn.5)
 • Otwory należy przedmuchać sprężonym powietrzem lub wodą
 • Należy zainstalować pakery

PRZYGOTOWANIE ŻYWICY

 • Składniki A + B (komplet 1:1)

  Składnik B wlać do składnika A w proporcji objętościowej 1:1. Przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego dokładnie wymieszać

  Pamiętaj! Woda i wilgoć jak i podwyższona temperatura znacząco przyspiesza czas reakcji

 • Rozrabiaj takie ilości by móc je w szybkim tempie przerobić

  Świeża żywica to znacznie mniejsza lepkość, co sprawia lepsze rozprowadzenie w konstrukcji (żywica łatwiej uzupełnia rysę / wysyca konstrukcję

SPOSÓB STOSOWANIA

 • Temperatura materiału, otoczenia i podłoża powinna być powyżej 5°C
 • Czas przerabiania w temperaturze 20°C to 60 minut
 • Przygotuj pompę do aplikacji zgodnie z zaleceniami producenta
 • Ciśnienie pod jakim będzie podawana żywica zależy od struktury i wielkości pęknięcia
 • Rozpocznij aplikację w najniższym punkcie pęknięcia
 • Kontynuuj aplikację, aż żywica wycieknie z sąsiedniego pakera
 • Taki zabieg jest konieczny w celu osiągnięcia równomiernego rozkładu materiału
 • Przestań pompować, odłącz wąż od kalamitki pakera i przejdź do następnego
 • Kontynuuj procedurę, aż pęknięcie całkowicie się wypełni

PRACE KOŃCOWE

Po zsieciowaniu żywicy (zwyczajowo 24 godzin po iniekcji) pakery usunąć, a otwory wypełnić zaprawą mineralną AnkerBau.

 

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

 • Noś okulary ochronne, rękawice i odzież ochronną. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami.
 • W przypadku kontaktu z oczami: dokładnie spłukać czystą wodą i skonsultować się z lekarzem.
 • W przypadku kontaktu ze skórą: obficie spłukać wodą.
 • Składnik B może reagować z wodą lub wilgocią atmosferyczną, tworząc gazowy CO2. Może to wytworzyć ciśnienie w zamkniętym opakowaniu lub pojemniku, który został już otwarty.
 • Zmieszaj pozostałości CrackFlex z piaskiem i usuń zmieszany materiał zgodnie z lokalnymi  przepisami.

Podczas przerabiania spienialnych żywic poliuretanowych ResinBau należy przestrzegać przepisów branżowych oraz zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki Chemicznej. Zgodnie z dyrektywą UE 1907/2006, Karta Charakterystyki Substancji Chemicznej musi być dostępna dla wszystkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy, ochronę zdrowia oraz przerabianie materiału. Dalsze informacje zamieszczone są w Karcie informacyjnej „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”

HAMMPACK PI-CLEANER

 • Do czyszczenia pomp w przerwach pracy oraz po zakończeniu prac iniekcyjnych.
 • Nie pieni się, jest bezpieczny dla pomp
 • Duża siła rozpuszczania nadaje się do usuwania płynnych żywic poliuretanowych lub epoksydowych, oraz do czyszczenia urządzeń po środkach krzemianowych. Głównym obszarem stosowania jest czyszczenie i płukanie pomp iniekcyjnych i innych narzędzi pracy.
 • Materiał neutralny zapachowo.
 • Nie ma konieczności wykorzystywania dodatkowej ochrony.
 • Środek czyszczący jest odporny na mróz
 • Chronić przed wilgocią i bezpośrednim padaniem promieni słonecznych
 • Zamknięty w szczelne, oryginalne opakowanie

ZALETY:

 • nie niszczy o-ringów i uszczelniaczy w pompach i głowicach
 • ma właściwości konserwujące
 • nie spienia się w przypadku kontaktu z żywicami poliuretanowymi spienianymi
 • nie odparowuje
 • zmieszany z żywicą „dezaktywuje ją”
 • jest ekologiczny i nie ma żadnych oznaczeń ADR

Nie nadaje się do rozrzedzania żywic iniekcyjnych celem zmniejszenia ich lepkości, w kontakcie z żywicą neutralizuje ją i mieszanka jest obojętna.

Po każdorazowym użyciu sugerujemy minimum przepompować 50ml specjalistycznego lubrykantu Hammpack® PI-SAVER w celu wydłużenia pracy uszczelniaczy tłoka.

RESINBAU CRACKFLEX

 • próbka z lewej strony: po 24h (bez dodatku wody – tylko wilgoć z powietrza, wysoko elastyczna i zwarta)
 • próbka po prawej stronie: po kontakcie z wodą, reakcja zachodzi po kilku minutach w zależności od temperatury i proporcji wody, w przeciągu kilku do kilkunastu minut tworzy zwartą spienioną strukturę
RADY INIEKCJEBUDOWLANE.PL

– żywice poliuretanowe o małym spienianiu jak np. ResinBau CrackFlex używamy zarówno jako stabilizatorów konstrukcji o bardzo dobrej przyczepności i właściwościach elastycznych. To żywica, która nada się do uszczelnienia konstrukcji przeciw wodzie napierającej, ale należy ją stosować w momentach gdy ma ona szanse związać przed wypłukaniem (1h – 2h).

– żywice poliuretanowe spieniane jak np. ResinBau WaterStopper / ResinBau HydroGum stosujemy tam gdzie mamy wycieki aktywne.

Wg. iniekcjebudowlane najlepszą metodą przeprowadzenia iniekcji, jest taka która daje najszersze spektrum obserwacji. Metod jest wiele przybliżymy wam jedną z nich:

 

1. PRAWIDŁOWO WYKONANE NAWIERTY

 

Najczęstszą średnicą nawiertu przy iniekcji sklejania rys jest fi10. Wiercimy wiertłem fi10 i wprowadzamy pakera PI-SPH 10/110pre

a) Otwór musi być wykonany w taki sposób by przewiercić rysę w połowie szerokości konstrukcji (dł. wiertła to szerokość konstrukcji minus 5cm) – Nawierty naprzemienne lewa-prawa, 8 pakerów na mb rysy to raczej minimum.

b) otwór musi być wykonany tak by guma rozporowa pakera weszła cała + 10mm do światła otworu i nie uszczelniła rysy – do uszczelnienia jest żywica.

 

2. Rysę podkuć / ponacinać i oczyścić z pyłu budowlanego, tak by móc ją powierzchniowo zamknąć szpachlując ResinBau CRACKON.5 (szybki środek do zamknięcia powierzchniowego rysy 4 – 7 minut).

Jeżeli rysy niewidać, a jest aktywne sączenie, palnikiem możesz osuszyć powierzchnię i starać się zlokalizować rysę.

 

3. OTWORY NALEŻY PRZEDMUCHAĆ SPRĘŻONYM POWIETRZEM LUB WODĄ

 

Przyda się do tego chociażby Pump Integrale 800 do płukania i przedmuchiwania otworów wodą lub powietrzem. Przy żywicy reaktywowanej wodą, nie żałuj wody do zalania otworu, jednakże zadbaj o jego dokładne wyczyszczenie.

“Nie należy płukać otworów wodą pompą iniekcyjną do żywic iniekcyjnych,wilgoć może spowodować natychmiastową reakcję w pompie, zaklejać urządzenie i narażając je na kosztowną naprawę”

4. Jeżeli chcesz być injektującym PRO, wyczyść dodatkowo otwory szczotką drucianą (Szczotka do otworów iniekcyjnych).

5. Należy zainstalować pakery PI-SPH 10/110pre, przyda się do tego wkrętarka wraz z adapterem do wkręcania pakerów (adapter na wkrętarkę pakery iniekcyjne). Idealny moment skręcenia pakera to często maksymalna wartość sprzęgła wkrętarki 18V. Dodatkowo w zestawie jest klucz nasadowy 7mm do wkręcania kalamitek z preaplikacją powłkową.

Hammpack Pi-Saver dla pomp iniekcyjnych.

6. Upewnij się, ze pompa iniekcyjna nie miała kontaktu z wodą. Jeśli chcesz aby manometr działał po skończonej iniekcji, użyj olej PI-SAVER:

a) wlej olej do pompy tak by móc wytworzyć ciśnienie maksymalne pompy, przy zamkniętym zaworze – pamiętaj większość pomp iniekcyjnych nie powinna chodzić bez cieczy. PI-SAVER powinien dotrzeć w przestrzeń rurki sprężystej “Bourdona” i pozostać tam przez całą iniekcje – jeśli zostanie tam iniekt stwardnieje i manometr przestanie działać, lub zatrzyma się na “jakimś ciśnieniu”.

b) Masz też okazję sprawdzić czy pompa działa prawidłowo

c) spuść olej i zalej niewielką ilość żywicy (jeśli jest to żywic dwukomponentowa dokładnie ją wymieszaj).

7. ZASADA ŚWIEŻEJ ŻYWICY

 

a) jeśli używasz żywicy 1K – pamiętaj katalizatorem jest woda, ale i wilgoć z powietrza, pilnuj czasu przerabiania, nalewaj mało żywicy max.  0,5 – 0,75 L do pompy (do ręcznej 1/3 tego) i od razu zamykaj zbiornik i żywicę. Jeśli przechowujesz żywicę 1K po otwarciu trzymaj ją w odwróconym opakowaniu i zużyj jak najszybciej.

b) jeśli używasz żywicy 2K – woda i wilgoć również znacząco przyspiesza czas reakcji, ale to zmieszanie uruchamia start procesu. Dokładnie wymieszaj dwa komponenty żywicy (max.  0,5 – 0,75 L mieszanki do pompy (do ręcznej 1/3 tego) i od razu zamykaj zbiornik i żywice.

PODSUMOWANIE pkt. 7

Świeża żywica to znacznie mniejsza lepkość, co sprawia lepsze rozprowadzenie w konstrukcji (żywica łatwiej się “przeciska” i uzupełnia rysę).

Jeśli posiadasz pompę HAMMPACK PI-PUMP 4000 z dużym zbiornikiem, łatwo zamienisz go na mniejszy zbiornik ze szczelnie zakręcanym deklem.

8. Aby lepiej obserwować przebieg iniekcji spuść z pompy trochę żywicy do dwóch kubeczków plastikowych:

a) możesz określić ile ruchów pompy ręcznej to jaka objętość żywicy, lub w przypadku pompy elektrycznej “orientacyjnie czas=objętość”

-przy pompie membranowej niekiedy trzeba zmniejszyć ciśnienie do “0” (przy otwartym zaworze) by zobaczyć czy spada one, jeśli nie spada, to znaczy, że nie ma przepływu iniektu w rysie, jeżeli spada to znaczy, że żywica penetruje, tylko powoli.

b) do jednego kubka dolej trochę wody, drugi pozostaw bez wody – pozwoli Ci to na obserwację czasu przerabiania żywicy (temperatura i wilgotność = czas przerabiania).

9. Iniekcję przeprowadzasz od najniżej położonego punktu rysy. 

Zainstaluj kalamitkę z preaplikacją powłokową na pakerze iniekcyjnym (skontruj korpus pakera kluczem płaskim 10mm i mocno dokręć kalamitkę kluczem nasadowym 7mm).

Zacznij iniektować. Najlepsze efekty osiągniesz zaczynając małym ciśnieniem, stopniowo je zwiększając jeśli zajdzie taka potrzeba. Obserwuj czy woda, lub żywica nie pojawia się w pakerze sąsiadującym. Jeśli się pojawiła zastopuj iniekcję i zainstaluj kalamitkę na “odpowietrzonym pakerze”.

(*) Jeżeli mimo wysokiego ciśnienia pompa utrzymuje wysokie ciśnienie, ale nie słychać przepływu iniektu, odwiert pod paker mógł nie trafić w światło rysy.

(*) Jeżeli żywica spowodowała wycieki wody przez zasklepioną rysę, możesz wetrzeć cement błyskawiczny ResinBau Leakfix, w celu chwilowego zatrzymania wycieku na rysie, tak by woda wypierana przez żywicę wypłynęła sąsiadującym pakerem.

(*) Jeżeli ciśnienie jest bardzo małe, a natężenie przepływu zbyt duże, i nie widać żywicy, wody w sąsiadującym pakerze oznacza to, że trafiliśmy na pustkę, żywica wędruje w dalsze zakamarki i pojawi się po dłuższym czasie, lub wypływa poza konstrukcję. Można przejść dalej i powrócić do tego pakera za kilka minut, gdy żywica nieco zgęstnieje, ale będzie możliwość dalszej iniekcji.

Cement do Tamowania Wycieków: Natychmiastowe Działanie w Sytuacjach Awaryjnych

10. Gdy dojdziesz już do iniekcji ostatniego pakera. Sugerujemy powrócić do pierwszego iniektowanego pakera (kubeczek żywicy testowej powinien być zgęstniały, ale nie sztywny) i “podobijać” nieco wyższą wartością ciśnienia, niż początkowe wszystkie pakery żywicą (dotłoczenie świeżej żywicy).

11. CZYSZCZENIE

Narzędzia i pompę przeczyść PI-CLEANER, po czyszczeniu w celu konserwacji pompy i manometru, użyj PI-SAVER.

12. USUWANIE PAKERÓW

Po min. 24H możesz usunąć pakery. Otwory po odwiertach najlepiej zasklepić odpowiednią zaprawą mineralną AnkerBau.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Waga ResinBau

, ,

Przeznaczenie

, , ,