Krem iniekcyjny InjectCream

InjectCream

❖ skuteczność w konstrukcjach o stopniu zawilgocenia nawet do 95%
❖ odcina transport kapilarny wody
❖ Szybka i prosta aplikacja metodą ciśnieniową i bezciśnieniową
❖ nie wpływa negatywnie na przepuszczalność pary wodnej
❖ doskonale i głęboko wnika w podłoże
❖ gotowy do użycia

649,00  brutto

Opis

Krem do iniekcji InjectCream 5L

Krem do izolacji poziomej “InjectCream”  sprawdza się w infrastrukturze komunikacyjnej oraz różnych sektorach budownictwa. Służy  do iniekcji konstrukcji tworzonych z materiałów mineralnych, aby odtworzyć izolację poziomą. Dodatkowo wykorzystuje się go do wykonywania wtórnej przepony poziomej przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Możliwa jest izolacja pozioma murów np. z cegieł, piaskowca czy kamienia naturalnego. Dużą zaletą kremu do izolacji poziomej jest to, że za jego pomocą może wykonać iniekcję zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Sprzedawany materiał jest gotowy do użytku, nie trzeba go rozcieńczać ani wodą, ani żadnymi innymi substancjami.

WŁAŚCIWOŚCI:

InjectCream można wykorzystywać w różnych konstrukcjach, których stopień zawilgocenia sięga nawet do 95%. Jego działanie odcina transport kapilarny wody. Zaletą tego produktu jest również to, że głęboko i bardzo dobrze przedostaje się do podłoża. Dzięki niemu izolacja pozioma ścian w żaden sposób nie wpływa negatywnie na przepuszczalność pary wodnej. InjectCream wyróżnia się tym, że jest bezrozpuszczalnikowy i wykazuje wysoką zawartość substancji aktywnej. Można aplikować go bezciśnieniowo, co również stanowi jego zaletę.

Krem ResinBau InjectCream do regeneracji mokrych ścian i fundamentów.

SPOSÓB UŻYCIA:

 • Wierć w najniżej położonej spoinie
 • Sugerowana średnica otworu iniekcyjnego to ⌀12 – 14mm
 • Odwiert prostopadły do muru „poziomy”
 • Głębokość odwiertu to grubość muru minus 2 – 4cm
 • Odwierty co 10cm
 • W przypadku muru o niskiej chłonności sugerujemy wykonanie iniekcji dwurzędowej (8-10cm rząd powyżej z przesunięciem poziomym).
 • Otwory należy przedmuchać sprężonym powietrzem
 • Materiał należy wtłaczać przy użyciu pompy ręcznej / pneumatycznej używając króćca (rurki o średnicy ⌀10 – 12mm i długości nawiertu). Wprowadź rurkę na pełną głębokość nawiertu i wtłaczając krem wyciągaj ją powoli do pełnego i równomiernego wypełnienia nawiertu (w ten sposób niwelujesz poduszkę powietrzną, która powstałaby wtłaczając krem ciśnieniowo).
 • Po wypełnieniu otworu, zamknąć otwór zaprawą ResinBau CrackOn.5 i wyrównać powierzchnię
Ilustracja przedstawiająca techniczny proces iniekcji kremem ResinBau InjectCream w strukturach budowlanych.

WŁAŚCIWOŚCI:

InjectCream można wykorzystywać w różnych konstrukcjach, których stopień zawilgocenia sięga nawet do 95%. Jego działanie odcina transport kapilarny wody. Zaletą tego produktu jest również to, że głęboko i bardzo dobrze przedostaje się do podłoża. Dzięki niemu izolacja pozioma ścian w żaden sposób nie wpływa negatywnie na przepuszczalność pary wodnej. InjectCream wyróżnia się tym, że jest bezrozpuszczalnikowy i wykazuje wysoką zawartość substancji aktywnej. Można aplikować go bezciśnieniowo, co również stanowi jego zaletę.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

 • Ustal przyczynę zawilgocenia muru (najczęściej będzie to brak izolacji poziomej i podciąganie kapilarne)
 • Napraw ewentualne nieszczelności rynien, odwodnienia liniowego, itp.
 • Iniekcja kremem iniekcyjnym służy zapobieganiu podciąganiu kapilarnemu, nie chroni przed wodą napierającą
 • Jeżeli na ścianie były tynki, należy je usunąć do wysokości zawilgocenia plus 80cm. Stosować tynk renowacyjny i farby paraprzepuszczalne! Zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

 • Ustal przyczynę zawilgocenia muru (najczęściej będzie to brak izolacji poziomej i podciąganie kapilarne)
 • Napraw ewentualne nieszczelności rynien, odwodnienia liniowego, itp.
 • Iniekcja kremem iniekcyjnym służy zapobieganiu podciąganiu kapilarnemu, nie chroni przed wodą napierającą
 • Jeżeli na ścianie były tynki, należy je usunąć do wysokości zawilgocenia plus 80cm. Stosować tynk renowacyjny i farby paraprzepuszczalne! Zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń.
Ilustracja pokazująca technikę przedmuchiwanie otworów iniekcyjnych, kluczowy etap przed aplikacją iniekcji kremem ResinBau InjectCream.
Grafika ukazująca zalecane rozmieszczenie odwiertów iniekcyjnych dla optymalnej aplikacji kremu ResinBau InjectCream w murach i fundamentach.

OTWORY INIEKCYJNE

 • Wierć w najniżej położonej spoinie
 • Sugerowana średnica otworu iniekcyjnego to ⌀12 – 14mm
 • Odwiert prostopadły do muru „poziomy”
 • Głębokość odwiertu to grubość muru minus 2 – 4cm
 • Odwierty co 10cm
 • W przypadku muru o niskiej chłonności sugerujemy wykonanie iniekcji dwurzędowej (8-10cm rząd powyżej z przesunięciem poziomym).
 • Otwory należy przedmuchać sprężonym powietrzem

SPOSÓB UŻYCIA

 • Temperatura materiału, otoczenia i podłoża powinna wynosić w granicach 5°C do 30°C
 • Materiał gotowy do użycia
 • Materiał należy wtłaczać przy użyciu pompy ręcznej / pneumatycznej używając króćca (rurki o średnicy ⌀10 – 12mm i długości nawiertu). Wprowadź rurkę na pełną głębokość nawiertu i wtłaczając krem wyciągaj ją powoli do pełnego i równomiernego wypełnienia nawiertu (w ten sposób niwelujesz poduszkę powietrzną, która powstałaby wtłaczając krem ciśnieniowo). Po wypełnieniu otworu, zamknąć otwór zaprawą ResinBau CrackOn.5 i wyrównać powierzchnię

NARZĘDZIA

 • Do aplikacji polecamy naszą pompę do kremów z różnymi wariantami rurek dostępną na naszej innej aukcji
Schemat przedstawiający kroki aplikacji iniekcji kremem ResinBau InjectCream.

OPIS DZIAŁANIA

Krem iniekcyjny ResinBau InjectCream działa jako izolacja przeciwwilgociowa poprzez odcinanie transportu kapilarnego wody w murach, wnikając w głąb i tworząc barierę przeciwwilgociową. Jest skuteczny nawet w konstrukcjach o stopniu zawilgocenia do 95%.

Aplikacja kremu odbywa się metodą iniekcji, czyli wprowadzania go do muru przez otwory wiertnicze. Krem wypełnia otwory, a następnie reaguje z wilgocią w murze, tworząc stabilną i trwałą barierę przeciwwilgociową.

Czas działania kremu iniekcyjnego ResinBau InjectCream zależy od kilku czynników, takich jak stopień zawilgocenia podłoża, temperatura i wilgotność powietrza oraz warunki aplikacji. Zazwyczaj jednak można oczekiwać, że efekty izolacji będą widoczne już w ciągu kilku dni po aplikacji.

Prawidłowo wykonana iniekcja narożników od wewnątrz:

Prawidłowo wykonana iniekcja narożników od zewnątrz:

Diagram nawiertów w narożnikach konstrukcji z zastosowaniem ResinBau InjectCream.
Schemat nawiertów w narożnikach dla iniekcji ResinBau InjectCream.