...

Środek do iniekcji AQUAFIN-F

Aquafin-F

 • profesjonalny środek używany głównie przez specjalistów z zakresu hydroizolacji
 • gotowy do użycia
 • działa hydrofobizująco
 • zawęża kapilarną strukturę muru
 • przeciwdziała kapilarnemu podciąganiu wilgoci
 • bezrozpuszczalnikowy
 • dyfuzyjny

Wyczyść

Opis

Preparat na bazie związków krzemu do wykonywania przepony poziomej przegród budowlanych metodą iniekcji (izolacji przeciwwilgociowej).

ZASTOSOWANIE

Do izolacji przeciwwilgociowej budynków (przepony poziomej) w przypadku ścian przesiąkniętych wilgocią (instr. WTA 4-4-04/D)

SPOSÓB UŻYCIA 

I. Iniekcja metodą niskociśnieniową

Metoda szczególnie zalecana, gdy mur poddawany obróbce jest w dużym stopniu lub całkowicie przesiąknięty wilgocią. Otwory rozmieszcza się w zależności od rodzaju i stanu muru. Średnica otworów zależy od zastosowanej metody. Odległość między osiami otworów wynosi zwykle 10 – 12,5 cm. Otwory wykonuje się w spoinie poziomo lub pod kątem do 45° w kierunku ławy fundamentowej.

Głębokość otworów winna być ok. 5 cm mniejsza niż grubość muru. W przypadku zwartych murów z cegły o niskiej nasiąkliwości, jak również otworów poziomych, otwory należy rozmieścić w dwóch rzędach. Otwory należy wiercić w odstępach max. 20 cm z przesunięciem pomiędzy rzędami. Odstęp pomiędzy rzędami otworów powinien wynosić ≤ 8 cm. W przypadku murów z chłonnego kamienia naturalnego otwory należy wykonywać w kamieniach, a w przypadku murów niechłonnych z kamieni łupanych – w spoinach. W ścianach o grubości powyżej 60 cm oraz w narożnikach budynku zaleca się wykonanie siatki otworów obu stron, jeśli mamy dostęp. Przed iniekcją należy usunąć pył z otworów. Obustronne pokrycie muru preparatem CRACKON.5 w obszarze izolacji otworu zapobiega wyciekom AQUAFIN-F. W wywierconych otworach zastosować pakery iniekcyjne.

Duże puste przestrzenie w strukturze muru, ubytki, spękania, niepełne spoiny przed przeprowadzeniem iniekcji należy wypełnić bezskurczową zaprawą mineralną ANKERBAU. Następnie przystąpić do aplikacji ciśnieniowej preparatu AQUAFIN-F. Ciśnienie należy dopasować do stanu technicznego (wytrzymałośći) przegrody budowlanej i większości przypadków oscyluje zakresie 0,2-0,4 MPa. Iniekcję zakończyć po osiągnięciu zużycia normowego preparatu AQUAFIN-F na m.b. lub m2 muru oraz w momencie wysięków w obrębie spoin osiągając matowo-błyszczący efekt. Po ok. 24 godz. otwory zamknąć CRACKON.5.

II. Zabiegi pomocnicze

Po iniekcji preparatem AQUAFIN-F przeciw podciąganiu kapilarnemu wilgoci należy przeprowadzić dodatkowe czynności pomocnicze. Należy do nich przed wszystkim wykonanie tynków renowacyjnych na bazie zapraw THERMOPAL, wykonanie zewnętrznych izolacji wodochronnych powierzchni pionowych w obrębie gruntu izolacją mineralną AQUAFIN-2K lub bitumiczną np. COMBIFLEX-C2, wykonanie opaski drenażowej oraz usunięcie innych ewentualnych usterek techniczno-budowlanych.

Uszczelnienie powierzchni:

Oczyszczone powierzchnie zwilżyć wodą, aż do pełnego wysycenia. Na jeszcze wilgotną powierzchnię nakładać AQUAFIN-1K w minimum 2 cyklach roboczych, aż do osiągnięcia wymaganej minimalnej grubości suchej warstwy ok. 2,00 m. Po wyschnięciu zaprawy uszczelniającej na całą powierzchnię nanieść tynkTHERMOPAL-SP jako obrzutkę (opcjonalnie: zaprawę cementową MG III z dodatkiem ASOPLAST-MZ w stosunku 1 : 3 do wody zarobowej). Następnie nałożyć system tynków renowacyjnych THERMOPAL, które pełnią funkcję tynków absorbujących sole i nadających odpowiednią fakturę powierzchni ścian pod późniejsze powłoki malarskie TAGOSIL-Profi lub TAGOCON-F.

Wskazówki:

– AQUAFIN-F nie jest przeznaczony do injektowania powłok zewnętrznych z betonu, muru licowego, tynku i inne.

– Zabiegi renowacyjne należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją WTA 4-4-04 D – Iniekcja muru zapobiegająca podciąganiu kapilarnemu. Podstawą prac renowacyjnych są badania wstępne ( okre-ślenie przyczyn i źródeł zawilgocenia oraz wilgotności muru, określenia wysokości podciągania kapilarnego, analiza ilościowo-jakościowa zawartości szkodliwych soli budowlanych).

– Powierzchnie nie podlegające obróbce należy chronić przed działaniem AQUAFIN-F.

 

Zużycie:

W zależności od chłonności muru (ustalić przez wykonanie otworów próbnych). min. 15 kg/m2.przekroju poziomego jednorodnego muru np. ściana o grubości 36 cm = min.5,5 kg/mb.

Iniekcjebudowlane radzą:

Krzemiany ( typ właśnie AQUAFIN F ) służą do odtworzenia izolacji poziomej, lub pionowej. Środki tego typu nie zatrzymają wchodzącej wody pod ciśnieniem, a jedynie zamykają kapilary, tak by wilgoć nie wędrowała do góry. Jeżeli masz problem z okresowym lub permanentnym napływem wody, przyjrzyj się żywicom iniekcyjnym ResinBau CrackFlex / WaterStopper / Hydrogum.

 

Wg. iniekcjebudowlane najlepszą metodą przeprowadzenia iniekcji, jest taka która daje najszersze spektrum obserwacji. Metod jest wiele przybliżymy wam jedną z nich:

Zanim zaczniemy iniekcje warto zastosować się do pewnych zaleceń:

 • zbicie starego zawilgoconego tynku
 • po iniekcji należy zastosować tynk renowacyjny (jeżeli na to idą farby to para-przepuszczalne)
 • zadbać o odpowiednią temperaturę i wentylację pomieszczenia
 • woda z dachu powinna mieć odpowiednie odprowadzenie z budynku (tak by nie wpływała pod budynek)
 • wokół budynku powinna być opaska ze spadkiem w stronę działki

1. Nawierty wykonujemy wiertłem fi12mm, jeżeli jest to cegła najlepiej sprawdzą się wiertła z widią płaską o głębokim ślimaku, który ułatwi odprowadzenie mokrej zwierciny.

Nawiert wykonujemy nad posadzką w stronę ławy fundamentowej, grubość ściany minus 5cm, 8 pakerów na metr bieżący, kąt około 45 stopni. Wysokość nawiertu nad posadzką powinna być wypadkową usadowienia ławy i grubości konstrukcji ( zwyczajowo jest to między 12cm – 20cm).

Technika wiercenia:

Jako, że często spotyka się mury o grubości 50cm i więcej, aby wydłużyć żywotność wiertła, powinno stosować się zasadę 20cm wiercenia roboczego: nawiert 40cm głębokości to wiertło 12/250/310 i dowiert wiertłem 12/400/450

2. Oznacz miejsce pustek: w miejscach gdzie wiercąc wyczuwalna jest pustka, oznacz ją kredą.

W miejscach pustek rozrób na rzadko RESINBAU ANKERBAU i pompą PUMP INTEGRALE króćcem fi10mm wypełnij te miejsca. Po upływie 48h przewierć je na nowo, otwory te są gotowe do dalszej iniekcji.

3. Otwory należy przedmuchać sprężonym powietrzem.

Przyda się do tego chociażby Pump Integrale 800 do płukania i przedmuchiwania otworów.

Sugerujemy użyć pompę PI-PUMP 4000, jednak ze względów wysokiej ceny, przedstawimy możliwość tańszego rozwiązania:

4. Paker PI-P 12-15/84F zaletą tego pakera jest:

a) jego tolerancja średnicy (wejdzie w otwór fi12 jak i fi14) – nie musimy się przejmować, że otwór będzie nadmiernie rozwiercony

b) płaska głowica to wolne ręce przy iniekcji (brak potrzeby podtrzymywania wężyka iniekcyjnego w lini prostej)

c) Ciśnienie otwarcia zaworu zwrotnego pakera to 0 Bar i dzięki temu możemy użyć pompki ręcznej

5. Instalacja pakera:

a) zainstaluj paker tylko w jednym otworze ( nie wszystkie naraz)

b) użyj gumowego młotka lub HAMMPACK® HAMMER POD (dla udaru sds+)

c) wbij paker z odpowiednią siłą (nie za lekko i nie za mocno). Po pierwszym użyciu będziesz wiedział z jaką siłą należy wbić paker by był szczelny. Zawsze możesz go dobić mocniej.

6. Pompa i iniektowanie:

Za pomocą PUMP INTEGRALE i modułu iniekcyjnego możesz przeprowadzić iniekcję niskociśnieniową (do ok. 0,8 BAR)

a) AQUAFIN F zaciągnij pompą  (pamiętaj by zawór pompy był otwarty)

b) zamknij zawór i zainstaluj nasadę płaską na pakerze

c) pompuj aż do pojawienia się iniektu w otworze obok (bez pakera), lub na elemencie konstrukcji. Jeżeli paker nie jest szczelny, znaczy że należy użyć większej siły przy wbijaniu. Jeżeli nie zauważasz wycieków, zainiektuj pakera do żądanego ciśnienia (producent środka deklaruje 0,2 – 0,4 BAR, my sugerujemy ciśnienie 0,8 BAR)

d) Zamknij zawór i śćiągnij nasadę z pakera i powtarzaj czynność aż do zakończenia iniekcji.

KILKA RAD DODATKOWYCH:

1. Na pump integrale w miejscu stalowej sztycy możesz narysować sobie miarkę (ile środka powinno wejść na paker). Wiedząc, że zużycie maksymalne deklarowane przez producenta to 15kg na m2 przekroju muru możesz wyliczyć:

np. Mur 50cm grubości to 7,5kg środka na 1 mb, podzielić na 8 pakerów to 0,93 kg na paker (mierz wagowo nie objętościowo, gdyż środek jest znacznie cięższy niż woda).

2. W celu konserwacji urządzenia po iniekcji, użyj czystej wody i dla zabezpieczenia, przepuść środek PI-SAVER

3. W celu ochrony manometru przed iniekcją zaciągnij do pompy trochę PI-SAVER i puść ciśnienie (na zamkniętym zaworze do 0,8 BAR) tak by olej wypełnił rurkę Bordona w manometrze, w przeciwnym razie AQUAFIN F skrystalizuje wewnątrz rurki i przestanie działać manometr.

7. Porady – Prace końcowe itp.

 • Pakery powinny pozostać w konstrukcji min. 24h – odpowiednie rozejście ciśnienia.
 • Po zainiektowaniu wszystkich pakerów możesz ponownie podobijać ciśnieniowo pakery Aquafinem F w celu lepszego rozejścia środka.
 • Pakery usuniesz łomem / rozwiercisz.
 • Otwory po pakerach należy zamknąć zaprawą mineralną RESINBAU CRACKON.5

O tynku renowacyjnym i innych zależnościach wspomnieliśmy już wcześniej.

Nasze porady prosimy traktować jako sugestie, a opierać się głownie na kartach technicznych producentów środków iniekcyjnych.

Wszystkie wspomniane powyżej akcesoria i chemię znajdziesz na naszych pozostałych aukcjach.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Waga

25 KG, 1000 KG

Przeznaczenie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.