dwa pakery iniekcyjne z plastiku

Pakery Iniekcyjne Plastikowe


MONTAŻ I UŻYCIE


Rodzaje i przeznaczenie

 • Instrukcja ta jest krótkim opisem pakerów plastikowych Hammpack®. Opisujemy jak i gdzie używać pakerów plastikowych.
 • Paker iniekcyjny instalowany jest w uszczelnianym elemencie i ma za zadanie wprowadzenie pod ciśnieniem danego iniektu. Wszystkie pakery iniekcyjne wyposażone są w zawory zwrotne, tak by móc zatrzymać ciśnienie wprowadzonego iniektu w konstrukcji.
 • Więcej na temat pakerów iniekcyjnych: „ResinBau – Pakery iniekcyjne”.
 • Opis prawidłowego wykonania nawiertów iniekcyjnych: „ResinBau – Prawidłowe Wiercenie”.
 • Dziękujemy marce Hammpack® za udostępnienie materiałów marketingowych i pomocy w stworzeniu tego opisu.

Opis i zastosowanie

 • Pakery iniekcyjne plastikowe – pakery wbijane, idealne do prac niewymagających wysokiego ciśnienia (dla ciśnień maksymalnych 20 do 60 BAR w zależności od rodzaju pakera). Niskie ciśnienie otwarcia zaworu (zawory grawitacyjne / lub z nasadami zasuwanymi 0 BAR).
 • Pakery plastikowe w zależności od typu nadają się do wysycenia konstrukcji, iniekcji kurtynowych, iniekcji cementowych, iniekcji roztworów wodnych, krzemianów, żywic iniekcyjnych, żeli akrylowych.
 • Pamiętaj aby instalując pakery plastikowe używać specjalnego pobijaka. Uderzanie w główkę bez pobijaka, może zniekształcić zawór i powodować nieszczelności zaworu.
 • Wśród pakerów plastikowych znajdziemy pakery o średnicach ⌀6-18mm. O różnych nasadach i przepływach.

Montaż / demontaż pakerów plastikowych

 1. Otwór iniekcyjny powinien być wyczyszczony wodą pod ciśnieniem (najlepiej gdy będzie to długa rurka włożona do końca otworu, przez którą popłynie woda pod ciśnieniem – która wypłuka całą zwiercinę).
 2. Paker należy osadzić w otworze iniekcyjnym (średnica pakera podawana przez producenta to średnica otworu iniekcyjnego).
 3. Paker wbij młotkiem, używając przeznaczonego do tego pobijaka (uderzenie bezpośrednio w kalamitkę, może doprowadzić do jej uszkodzenia lub nieszczelności).
 4. Wbij paker odpowiednią siłą, używając gumowego młotka (lub młotowiertarki jeśli używasz narzędzia sds+).
 5. Odpowiednia siła wbicia, jest zależna od kilku czynników (pakera, materiału budowlanego, jakości odwiertu, kąta nawiertu itp.). My radzimy by wbić kilka pierwszych pakerów nie za mocno i sprawdzić czy utrzymują zadane ciśnienie. Jeżeli będą podciekać, należy je dobić większą siłą, tak by utrzymały żądane ciśnienie. Po tej próbie będziesz już wiedział, jak mocno należy wbić paker i możesz robić to powtarzalnie i szybko.
 6. Pamiętaj, że zawsze możesz dobić pakera mocniej, a jeśli użyjesz zbyt dużej siły mogą popękąć listki pakera i nie będzie on już trzymał ciśnienia.
 7. Pakery plastikowe są wykonane najczęściej z materiału, który jest podatny na akumulowanie wilgoci. Jeżeli wymagasz by listki były bardziej sprężyste, możesz zostawić pakery w wodzie na 24h przed użyciem.
 8. W przypadku długich nawiertów w miękkich materiałach, gdzie otwory rozwiercają się nadmiernie, pomocne mogą być pakery o średnicy progresywnej ⌀12-15 mm jak np. PI-P 12-15/84f.
 9. Demontaż pakera iniekcyjnego powinien nastąpić po pełnym związaniu materiału iniekcyjnego (24h – 48h po iniekcji).
 10. Najłatwiej usuniesz paker łomem (wyciągając go w całości).