Ilustracja przedstawiająca techniczny proces iniekcji kremem ResinBau InjectCream w strukturach budowlanych.

Instrukcja Izolacji Poziomej Kremem Iniekcyjnym

 

Zastosuj nasz sprawdzony krem iniekcyjny ResinBau InjectCream, aby skutecznie zabezpieczyć swoje mury przed działaniem wilgoci. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby zapewnić prawidłową aplikację i maksymalną skuteczność produktu.

1. Przygotowanie Miejsca Pracy

A. Diagnoza Problemu

 • Zidentyfikuj źródło wilgoci.
 • Usuń wszelkie uszkodzenia, które mogą przyczyniać się do zawilgocenia.

B. Przygotowanie Powierzchni

 • Usuń tynki do wysokości zawilgocenia plus 80 cm.
 • Zabezpiecz miejsce pracy przed nadmiernym kurzem i zanieczyszczeniami.

2. Wiercenie Otworów Iniekcyjnych

A. Lokalizacja i Odległości

 • Wiertła o średnicy ⌀12 – 14 mm.
 • Wierć w spoinie poziomej, najbliżej podłoża.
 • Głębokość odwiertu: do grubości muru minus 2 – 4 cm.
 • Rozstaw otworów: co 10 cm.

B. Technika Wiercenia

 • Wiercenie prostopadłe do muru.
 • W przypadku murów o niskiej chłonności, rozważ wiercenie dwurzędowe.
Grafika ukazująca zalecane rozmieszczenie odwiertów iniekcyjnych dla optymalnej aplikacji kremu ResinBau InjectCream w murach i fundamentach.
Schemat przedstawiający kroki aplikacji iniekcji kremem ResinBau InjectCream.

C. Oczyszczenie Otworów

 • Użyj pompki lub kompresora do usunięcia pyłu i zanieczyszczeń z otworów.
Ilustracja przedstawiająca kroki przepłukania otworów iniekcyjnych.
Ilustracja pokazująca technikę przedmuchiwanie otworów iniekcyjnych, kluczowy etap przed aplikacją iniekcji kremem ResinBau InjectCream.

3. Aplikacja Kremu Iniekcyjnego

A. Warunki Aplikacji

 • Temperatura materiału i otoczenia: od +5°C do +30°C.
 • Nie stosuj produktu w deszczowe dni lub na mokre ściany.

B. Technika Aplikacji

 • Wprowadź krem równomiernie, stosując pompę iniekcyjną.
 • Umieść rurkę na końcu pompy w otworze i w miarę wtłaczania kremu, wyciągaj ją powoli, aby uniknąć tworzenia kieszeni powietrznych.

 

Pamiętaj o dobrze wykonanych narożnikach:

Schemat nawiertów w narożnikach dla iniekcji ResinBau InjectCream.
Diagram nawiertów w narożnikach konstrukcji z zastosowaniem ResinBau InjectCream.

4. Zakończenie i Oczyszczenie

A. Zamykanie Otworów

 • Po wypełnieniu otworów kremem, użyj zaprawy ResinBau CrackOn.5 do ich zamknięcia.

B. Czyszczenie Narzędzi

 • Użyj ciepłej wody i detergentu do czyszczenia narzędzi.

5. Przechowywanie

 • Przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze od 5°C do 30°C.
 • Chronić przed mrozem.
 • Produkt należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu.

6. Środki Bezpieczeństwa

 • Zawsze używaj okularów ochronnych, rękawic oraz odzieży roboczej.
 • Unikaj kontaktu z oczami i skórą.
 • W przypadku kontaktu z oczami, niezwłocznie przemyj oczy wodą i skonsultuj się z lekarzem.
Ilustracja przedstawiająca techniczny proces iniekcji kremem ResinBau InjectCream w strukturach budowlanych.
Schemat graficzny rozchodzenia się kremu iniekcyjnego