Schemat ilustrujący proces wiercenia dla iniekcji ciśnieniowej w naprawie rys betonowych.
Detalowy schemat wiercenia dla techniki iniekcji ciśnieniowej stosowanej w naprawach konstrukcyjnych. Styk roboczy iniekcja.

Instrukcja uszczelniania styku roboczego metodą iniekcji ciśnieniowej

 

Wstęp: Styki robocze w konstrukcjach żelbetowych pojawiają się naturalnie podczas etapowego betonowania lub jako wynik błędów wykonawczych. Ich szczelność jest kluczowa dla trwałości i funkcjonalności konstrukcji.

1. Przygotowanie:

 • Dokładnie ocenić i zabezpieczyć obszar pracy, zwłaszcza w miejscach użyteczności publicznej.
 • Ustalić parametry konstrukcji: grubość ścian, stopień zawilgocenia, przepływ wody.
 • Zaplanować rozmieszczenie otworów iniekcyjnych z naciskiem na ściany, które łączą się z płytą denno-fundamentową, wiercąc w kierunku płyty.

2. Prace przygotowawcze:

 • Rozplanować i wywiercić otwory o średnicy 10 mm (pod paker PI-SPH 10/110pre), w odstępach nie większych niż połowa grubości ściany.
 • Ustalić optymalny kąt wiercenia i długość wiercenia, aby żywica równomiernie rozpływała się po styku.
 • Oczyścić otwory wodą pod ciśnieniem (tak samo jak w przypadku iniekcji rys.
 • Wykonać bruzdowanie narożnika między ścianą a płytą i zabezpieczyć go zaprawą CrackOn.5.

3. Instalacja sprzętu:

 • Przygotować pompa iniekcyjną i upewnić się, że działa poprawnie.
 • Zainstalować pakery iniekcyjne, pozostawiając je otwarte dla możliwości odpowietrzenia lub/i odwodnienia.

4. Dobór żywicy:

 • Wybrać żywicę elastyczną, najczęściej będzie to ResinBau CrackFlex, uwzględniającą ruch konstrukcji.
 • Przygotować żywicę w małych ilościach, aby zapewnić jej niską lepkość podczas pompowania.

5. Proces iniekcji:

 • Rozpocząć iniekcję od pakera startowego, systematycznie przemieszczając się wzdłuż styku.
 • Co kilka pakerów wracać do sekcji, aby uzupełnić żywicę.
 • Dążyć do przepływu żywicy między pakerami, zaznaczyć zużycie żywicy na metr bieżący.

6. Zakończenie prac:

 • Po 24h godzinach, gdy żywica zwiąże, usunąć pakery i zaślepić otwory zaprawą CrackOn.5.
 • Dokumentować cały proces, w tym temperaturę otoczenia, długość elementów i zużycie żywicy.

7. Specjalne przypadki:

 • Gdy styk roboczy jest ukryty pod posadzką, może być konieczne wycięcie pasa posadzki lub dobranie innego kąta wiercenia, aby umożliwić iniekcję bez niszczenia posadzki.
 • W przypadku ukrycia styku pod grubą posadzką, użyć długich pakerów, aby przeciąć styk pionowy i poziomy, zapewniając prawidłowe uszczelnienie.

8. Weryfikacja efektów:

 • Kontrola skuteczności uszczelnienia może wymagać inspekcji po zakończeniu prac.
 • W przypadku wykrycia przecieku, powtórzyć proces iniekcji w problematycznych miejscach.

9. Bezpieczeństwo i środowisko:

 • Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
 • Zapewnić wentylację w miejscu pracy.

10. Uwagi końcowe:

 • Zawsze postępować zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi i zaleceniami producenta żywicy.
 • W razie wątpliwości zasięgnąć porady specjalisty ds. technologii budowlanych.

Wskazówka: Przy dużych projektach iniekcji warto rozważyć użycie monitoringu ciśnienia żywicy dla zapewnienia ciągłości i skuteczności wypełnienia.

Zobacz kalkulator wiercenia styku roboczego online od ResinBau.
Nie zależnie czy masz płytę denną z wylaną posadzką czy też nie, kalkulator poda Ci jak masz wiercić by trafić w styk roboczy (w 30% / 40% / 50% styku).
Da Ci informację czy masz wiercić w ścianie czy w posadzce, na jaką głębokość i jak długi paker musi być zakotwiony by zakotwił się w ścianie a nie w posadzce.